Opdracht tot begraven

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor uitvaartondernemers.

U bent van harte welkom op begraafplaats St. Petrus Banden voor het regelen van een uitvaart. Mocht u op deze begraafplaats een uitvaart willen organiseren, dan kunt u bellen of mailen naar info@paxrkb.nl. We kunnen u het formulier "Opdracht tot begraven" toesturen om de uitvaart aan te vragen of u kunt zelf het formulier downloaden.
U mag uiteraard de "Opdracht tot begraven" ook langsbrengen of opsturen: Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag.
 
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op: 070 350 37 18 of info@paxrkb.nl.
 
AANVRAAGFORMULIEREN
Voor de aanvragen tot het begraven dienen, ter voorkoming van vergissingen, uitsluitend de door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier met gegevens en de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het familiegraf d.m.v. e-mail moeten worden toegezonden.
Kiststicker en/of kistplaatje verplicht!
 
Hier vindt u het formulier online:

Opdracht tot begraven - St Petrus Banden
 
KISTMAAT
Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210 x 75 cm? Geef de afwijkende afmetingen direct bij de melding aan ons door om te voorkomen dat er een te klein graf wordt gecrëeerd. 
De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf worden in zulk geval aan u doorberekend.
 
Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen van toepassing. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Den Haag op 16 september 2022 onder nummer 24/2022.
 

Deel dit bericht

U bent hier